Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Agribank chung tay cùng cả nước xây dựng nông thôn mới
07 | 12 | 2015
Sau gần 05 năm thực hiện cho vay thí điểm Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, từ năm 2014, toàn bộ các chi nhánh trong hệ thống Agribank đã thực hiện cho vay xây dựng nông thôn mới, đến 30/9/2015, 8.985 xã/9.001 xã của cả nước có khách hàng vay vốn theo chương trình này tại Agribank. Thông qua tích cực triển khai cho vay xây dựng nông thôn mới, Agribank chung tay cùng cả nước tạo nên thành công bước đầu của Chương trình.

Chung tay bằng những hành động cụ thể

Hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ và Quyết định số 1555/QĐ-NHNN ngày 07/8/2012 của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ nhận thức về tầm quan trọng của Chương trình này, Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp: Chỉ đạo từng chi nhánh căn cứ đề án xây dựng nông thôn mới của từng địa phương đã được phê duyệt để nắm bắt nhu cầu, xây dựng phương án cụ thể đầu tư tín dụng trên địa bàn các xã thí điểm, cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện và vướng mắc khó khăn trong quan hệ vay vốn với khách hàng… Ngay từ cuối năm 2011, Agribank bắt đầu triển khai cho vay  đối với 11 xã được chọn thí điểm mô hình nông thôn mới gồm: Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Tân Thịnh (Lạng Giang - Bắc Giang), Hải Đường (Hải Hậu - Nam Định), Gia Phổ (Hương Khê - Hà Tĩnh), Tam Phước (Phú Ninh - Quảng Nam), Tân Hội (Đức Trọng - Lâm Đồng), Tân Lập (Đồng Phú - Bình Phước), Định Hòa (Gò Quao - Kiên Giang), Mỹ Long Nam (Cầu Ngang - Trà Vinh), Tân Thông Hội (Củ Chi – TPHCM) và Thụy Hương (Chương Mỹ - Hà Nội).

Nguồn vốn Agribank góp phần phát triển nông thôn mới tại nhiều địa phương trên cả nước

Mặt khác, để tuyên truyền rộng rãi, giúp người dân cả nước trong đó có cán bộ Agribank hiểu rõ hơn về chương trình, năm 2011, Agribank phối hợp cùng Thời báo Ngân hàng tài trợ Cuộc thi viết “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, qua đó tinh thần thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được thấm dần và lan tỏa. Tiếp tục đồng hành cùng ngành Ngân hàng, đầu năm 2012, Agribank ban hành “Kế hoạch hành động của Agribank hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Kế hoạch chi hoạt động an sinh xã hội tăng cường huy động vốn và hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới từ nguồn an sinh xã hội”… Với mục đích bảo vệ người dân tại khu vực nông thôn tránh khỏi các rủi ro trong quá trình sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, năm 2014, Agribank triển khai “Chương trình thi đua ABIC cùng Agribank chung tay xây dựng nông thôn mới”… Agribank ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống đẩy mạnh cho vay xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực đưa phong trào xây dựng nông thôn mới của cả nước ngày càng phát triển cả về chất và lượng.


Ấn tượng từ những con số

Xác định nguồn vốn được cung ứng đầy đủ, kịp thời là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của chương trình, cho vay xây dựng nông thôn mới được Agribank tập trung ưu tiên. Khởi điểm từ cho vay đối với 11 xã được chọn thí điểm mô hình nông thôn mới vào cuối năm 2011 với dư nợ ban đầu đạt 336 tỷ đồng và 8.293 khách hàng dư nợ, sau gần 05 năm triển khai chương trình này, đến nay, 100% chi nhánh Agribank trong hệ thống đã thực hiện cho vay xây dựng nông thôn mới đến 8.985 xã/9.001 xã của cả nước. Đến 30/9/2015, dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới của Agribank đạt 243.434 tỷ đồng (tăng 29.001 tỷ đồng, tương đương 13,5% so với cuối năm 2014) và 2.508.915 khách hàng còn dư nợ. Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực và dẫn đầu hệ thống TCTD trong triển khai chương trình này.
 
Agribank tài trợ kinh phí xây dựng công trình Trạm y tế xã - tiêu chí quan trọng của Nông thôn mới

Nguồn vốn của Agribank cho vay xây dựng nông thôn mới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: chi phí sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn; cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản; chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và muối; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển ngành nghề nông nghiệp nông thôn… Trong đó, trên 70% tổng dư nợ cho vay nông thôn mới dành cho đầu tư sản xuất, chế biến, kinh doanh các ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp nông thôn – là lĩnh vực có tác động toàn diện đến phát triển kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn.
 
Đối với các địa phương xây dựng nông thôn mới, Agribank còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thông qua trích từ nguồn quỹ an sinh xã hội số tiền gần 80 tỷ đồng đầu tư cho 80 công trình, dự án của 70 xã, chủ yếu hỗ trợ xây dựng trạm y tế xã, trường học, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tình nghĩa, các công trình thủy lợi, nước sạch sinh hoạt, đường giao thông…

Nhiều chi nhánh Agribank có dư nợ cho vay xây dựng nông thôn mới cao nổi bật từ 7.000- trên 10.000 tỷ đồng/địa phương như: Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Phước, Hà Tây, Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tiền Giang, Phú Thọ, Hải Dương, Lâm Đồng, Bến Tre, An Giang, Tây Ninh… Trong quá trình cấp tín dụng, Agribank tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân, doanh nghiệp được tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng, tập trung cho vay, đảm bảo an toàn, hiệu quả vốn tín dụng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 (2016- 2020), Agribank xác định cho vay xây dựng nông thôn mới tiếp tục là một trong những chương trình tín dụng trọng tâm. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, Agribank bên cạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, căn cứ vào khả năng thực tế từng thời kỳ, Agribank sẽ có kế hoạch và các chương trình cụ thể cho các địa phương để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua đó cùng ngành Ngân hàng tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thành công chung của Chương trình mục tiêu quốc gia quan trọng này.
 

Agribank hiện là NHTM có tổng tài sản lớn nhất hệ thống TCTD với 833.937 tỷ đồng; tổng nguồn vốn 742.473 tỷ đồng, tổng dư nợ 603.644 tỷ đồng, trong đó dư nợ nông nghiệp, nông thôn chiếm 73%. Đến ngày 23/11/2015, tổng dư nợ tín dụng của Agribank đã tăng trưởng 12,1% so với cuối năm 2014. Dự kiến đến cuối năm 2015, tăng trưởng tín dụng của Agribank sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra (11-13%)…

Tích cực triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Agribank đã vinh dự được nhận Thư khen của Chủ tịch nước về thành tích góp phần xây dựng nông thôn mới; 03 đơn vị của Agribank gồm Agribank Bắc Giang, Agribank Hà Tĩnh và Agribank Hậu Giang đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015; được Đảng, Nhà nước, ngành Ngân hàng cùng cộng đồng biết đến và ghi nhận là Ngân hàng Thương mại đi đầu trong phát huy trách nhiệm xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, được trao các giải thưởng "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng", “Vì sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo”…Viết Chung - Website Agribank
Báo cáo phân tích thị trường