Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thị trường lúa gạo Thái Lan tuần cuối tháng 8
13 | 09 | 2016
Giá gạo xuất khẩu của Thái Lan trong tuần cuối tháng 8 giảm 1 – 2% so với tuần trước đó do chính phủ xả bán kho dự trữ, làm nguồn cung tăng. Chính phủ Thái Lan cho biết có 20 nhà thầu tham gia đợt đấu giá 755.572 tấn gạo trắng 5% tấm làm thực phẩm vào ngày 29/8 và 13 nhà thầu tham gia đợt đấu giá 255.796 tấn gạo tấm dùng cho công nghiệp vào ngày 30/8.

Giá thắng thầu dao động từ 9.200 – 10.390 Baht đối với 753.572 tấn gạo trắng làm thực phẩm, tương đương 267 – 300 USD/tấn và 6.060 Baht/tấn, tương đương 175 USD/tấn đối với 169.000 tấn gạo tấm dùng trong công nghiệp. Trong tuần cuối tháng 8, giá gạo vụ cũ của Thái Lan 5% tấm chào bán ở mức khoảng 332 USD/tấn, thấp hơn 15% so với giá gạo vụ mới và 2% so với gạo chào bán từ Việt Nam.

Số liệu sơ bộ chưa chính thức cho biết từ 22 – 28/8, Thái Lan đã xuất khẩu 120.462 tấn gạo, tăng 42.051 tấn so với tuần trước đó và tăng 45.467 tấn so với trung bình 4 tuần liền trước. Từ 1/1 – 28/8, Thái Lan đã xuất khẩu tổng cộng 2.361.578 tấn gạo, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng xuất khẩu gạo của Thái Lan theo tuần (không tính gạo thơm)

Tuần kết thúc Lượng (tấn) TB 4 tuần (tấn) Từ đầu năm đến nay (triệu tấn) Cùng kỳ năm ngoái (triệu tấn) Thay đổi (%)
10/7 39.776 58.896 1,87 2,03 -8%
17/7 32.896 50.087 1,903 2,114 -10%
24/7 63.049 48.414 1,966 2,191 -10,3%
31/7 93.613 57.334 2,06 2,296 -10,3%
7/8 50.236 59.848 2,11 2,366 -10,8%
14/8 50.836 64.433 2,161 2,452 -11,9%
21/8 78.411 68.274 2,241 2,582 -13,2%
28/8 120.462 74.986 2,362 2,7 -12,5%

Theo USDAPhạm Kim Dung - Biên dịch
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ