Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên ngành thức ăn chăn nuôi năm 2016 và triển vọng 2017"
20 | 02 | 2017
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thường niên ngành thức ăn chăn nuôi năm 2016 và triển vọng 2017. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất tình hình thị trường thức ăn chăn nuôi năm 2016 và đưa ra những nhận định về triển vọng, xu hướng thị trường năm 2017.
Báo cáo gồm những phần chính:
-Thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thế giới năm 2016
-Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tại Việt Nam 2016
-Tình hình sản xuất TACN tại Việt Nam
-Tình hình nhập khẩu TACN và nguyên liệu 2016
-Giá thức ăn chăn nuôi năm 2016
-Triển vọng thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam
 
Báo cáo thường niên ngành thức ăn chăn nuôi năm 2016 và triển vọng 2017 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Bộ Nông nghiệp & PTNT, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp Mỹ, hiệp hội ngành hàng các nước,...
 
 
 
Đặt mua vui lòng liên hệ số 012.88.256.256 / 04.62938632


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ