Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lãi lớn, mía đường Sơn La (SLS) tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 55%
28 | 09 | 2017
Năm 216 - 2017 Mía đường Sơn La đạt 163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 169% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Năm 216 - 2017 Mía đường Sơn La đạt 163 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 169% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

CTCP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) vừa thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 cho năm tài chính 2016 – 2017 cho cổ đông với tỷ lệ 55%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 5.500 đồng.

Như vậy với gần 8,16 triệu cỏ phiếu đang lưu hành, Mía đường Sơn La sẽ chi khoảng 45 tỷ đồng trả cổ tức lần này. Thời gian chi trả dự kiến trong tháng 10/2017.

Mấy ngày trước đây, ngày 23/9, ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty đã thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2016-2017 là 80%, trong đó 60% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2016-2017 Mía đường Sơn La lãi lớn 163 tỷ đồng, vượt 169% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. EPS đạt 19.985 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017 Mía đường Sơn La đặt mục tiêu tổng doanh thu năm tài chính 2017-2018 đạt 798 tỷ đồng; mục tiêu lợi nhuận sau thuế 55,5 tỷ đồng, giảm 66% so với lợi nhuận đạt được năm 2016-2017. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 30%.

Theo Thời đại/HNXBáo cáo phân tích thị trường