Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty 720 đẩy mạnh tái canh vườn cà phê
22 | 11 | 2017
Công ty 720 đẩy mạnh tái canh vườn cà phê

Tại tỉnh Đắk Lắk,  Cty TNHH MTV Cà phê 720 hiện có 1.200ha đất tự nhiên, trong đó có 306 ha cà phê, 250 ha lúa nước và 200 ha ao hồ. Những diện tích cà phê của Cty hầu hết được trồng từ năm 1983, nên năng suất, chất lượng vườn cây rất thấp.

Cà phê trồng từ năm 2015

Ông Võ Khắc Thông, GĐ Cty cho biết hiện nay, những vườn cây cà phê già cỗi, năng suất thấp đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của các hộ nhận khoán và Cty. Bằng nguồn vốn vay của ngân hàng và nguồn vốn tự có năm 2013, Cty đã trồng tái canh được 18 ha cà phê, năm 2015 và 2016 trồng tái canh được 76 ha, hiện nay cây cà phê trồng 2015 đã cho ra quả bói mỗi cây khoảng 10kg quả tươi.

Bên cạnh đó, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã hỗ trợ hạt giống cà phê, Cty tự ươm cây giống để trồng tái canh. Đây là giải pháp để khuyến khích nhằm đưa giống mới và ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để nâng cao chất lượng vườn cây.

Theo Nông nghiệp Việt NamBáo cáo phân tích thị trường