Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2017
21 | 11 | 2017
Dự trữ cà phê tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2017

Giữa tháng 11/2017, Green Coffee Association đã công bố lượng cà phê dự trữ tại các kho của Mỹ đến cuối tháng 10/2017, theo đó tổng tồn kho cà phê tại các kho trên khắp nước Mỹ giảm 154.706 bao so với cuối tháng 9/2017:

Cảng

Đến 31/10/2017

Đến 30/9/2017

Thay đổi

New York

2,024,482

2,044,991

(20,509)

New Orleans

760,423

743,407

17,016

Jacksonville

532,371

596,010

(63,639)

Miami

110,854

93,623

17,231

Houston

944,956

857,896

87,061

Laredo

26,000

30,000

(4,000)

San Francisco

728,013

777,571

(49,558)

Norfolk

527,791

567,185

(39,394)

Philadelphia

9,773

13,373

(3,600)

Seattle/Tacoma

319,016

370,137

(51,121)

Los Angeles/Long Beach

203,616

202,485

1,131

Baltimore

532,391

573,198

(40,807)

South Carolina

315,327

319,843

(4,516)

Tổng Mỹ

7,035,013

7,189,719

(154,706)

 

Theo Green Coffee Association (Gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường