Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng hợp các dự báo cung – cầu cà phê niên vụ 2017 – 18
24 | 01 | 2018
Dự báo cân bằng cung – cầu cà phê thế giới là một công việc khó khăn, thể hiện qua sự khác biệt trong các ước tính cho niên vụ 2017 – 18, trong đó không có đồng thuận rõ ràng về liệu thị trường sẽ thặng dư hay thâm hụt.

Dưới đây là bảng tổng hợp các dự báo cung – cầu cà phê niên vụ 2017 – 18 và ước tính cung – cầu cà phê niên vụ 2016 – 17.

Các dự báo cung cầu cà phê thế giới 2017-18

Ngày công bố

Tổ chức

Sản xuất thế giới (triệu bao)

Tiêu dùng thế giới (triệu bao)

Cân bằng (triệu bao)

Tháng 1/2018

ICO

158,78

157,597

+1,183

Tháng 12/2017

USDA

159,888

158,475

+1,413

Tháng 12/2017

Rabobank

155,6

159,7

-4,1

Tháng 12/2017

Citi

152,5

156,1

-3,9

Tháng 11/2017

Sucden

154,4

158

-3,6

Tháng 11/2017

Societe Generale

156,383

158,588

-2,205

Tháng /2017

Marex Spectron

155,3

157,6

-2,3

 

Các ước tính cung cầu cà phê thế giới 2016-17

Ngày công bố

Tổ chức

Sản xuất thế giới (triệu bao)

Tiêu dùng thế giới (triệu bao)

Cân bằng (triệu bao)

Tháng 1/2018

ICO

157,964

155,061

+2,633

Tháng 12/2017

USDA

160,531

156,845

+3,686

Tháng 12/2017

Rabobank

157,6

156,2

+1,4

Tháng 12/2017

Citi

153,9

154,0

-0,1

Tháng 11/2017

Sucden

156,3

156

+0,3

Tháng 11/2017

Societe Generale

157,436

155,563

+1,873

Tháng /2017

Marex Spectron

157,3

155,3

+2

Theo Agrimoney (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường