Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè Ấn Độ cao kỷ lục trong năm 2017
07 | 02 | 2018
Theo dữ liệu Hội đồng Chè Ấn Độ, xuất khẩu chè Ấn Độ chạm mốc cao kỷ lục trong 36 năm qua vào năm 2017, đạt 240.700 tấn. Kỷ lục trước đó xác lập năm 1981, với mức xuất khẩu 241.250 tấn.

So với năm 2016, kim ngạch xuất khẩu chè của Ấn Độ năm 2017 tăng 8,2%, hay 18.230 tấn. Giá trị xuất khẩu tăng 5,9% trong cùng kỳ so sánh. Xuất khẩu chè của miền bắc Ấn Độ dạt 148.410 tấn, trong khi miền Nam xuất khẩu 92.270 tấn chè.

Các thị trường xuất khẩu chè lớn của Ấn Độ là Ai Cập (6.160 tấn), Iran (4.150 tấn), Trung Quốc (2.800 tấn), theo sau là UAE và Sri Lanka. Giá trị xuất khẩu chè tính bằng đồng USD của Ấn Độ trong năm 2017 là 726,76 triệu USD, tăng 9,26% so với năm 2016.

Theo The Hindu Business Line (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường