Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng 17,6%; xuất khẩu gạo tăng 14,6% trong 2 tháng đầu năm 2018
02 | 03 | 2018
Xuất khẩu cà phê Việt Nam tăng 17,6%; xuất khẩu gạo tăng 14,6% trong 2 tháng đầu năm 2018

Xuất khẩu cà phê Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 tăng 17,6% so với cùng kỳ năm 2016; trong khi xuất khẩu gạo tăng 14,6% trong cùng kỳ so sánh, theo số liệu công bố chính thức từ Tổng cục Thống kê.

Theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2018 ước đạt 336.000 tấn, tương đương 5,6 triệu bao loại 60kg, tăng 17,6% so với năm 2017. Giá trị xuất khẩu cà phê đạt 652 triệu USD trong 2 tháng đầu năm 2018, tăng nhẹ 0,8% so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu cà phê tháng 2/2018 đạt 135.000 tấn, giá trị đạt 260 triệu USD, cao hơn ước tính của các nhà giao dịch trên thị trường.

Xuất khẩu gạo trong 2 tháng đầu năm 2018 ước tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 842.000 tấn. Giá trị xuất khẩu tăng vọt 32,1% trong cùng kỳ so sánh lên 413 triệu USD. Xuất khẩu gạo tháng 2/2018 đạt 350.000 tấn, trị giá 174 triệu USD. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu gạo lớn thứ 3 thế giới.

Theo Reuters (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường