Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cập nhật các dự báo sản xuất cà phê tại Brazil
27 | 04 | 2018
Bảng dưới đây cập nhật các dự báo mới nhất về sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2018-19:

 

Các dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2018-19

 

Arabica

Robusta

Tổng

Ngày công bố

Marex Spectron

   

60.0 triệu

23/4/2018

Sucden

44 triệu

17 triệu

60-62 triệu

19/4/2018

Safras e Mercado

44.8 triệu

15.7 triệu

60.5 triệu

11/4/2018

IBGE

40.9 triệu

12.1 triệu

53.0 triệu

10/4/2018

IBGE

40.9 triệu

12.1 triệu

53.0 triệu

8/3/2018

Societe Generale

40.0 triệu

15.0 triệu

59.0 triệu

8/3/2018

Rabobank

41.0 triệu

15.8 triệu

56.8 triệu

5/3/2018

Cooxupe

40-42 triệu

   

15/2/2018

Terra Forte

43.62 triệu

15.53 triệu

59.15 triệu

14/2/2018

IBGE

41.4 triệu

11.8 triệu

53.2 triệu

8/2/2018

Conab

41.74-44.55 triệu

12.7-13.96 triệu

54.44-58.51 triệu

18/1/2018

Rabobank

   

59.0 triệu

13/12/ 2017

Đơn vị: bao loại 60kg

Theo Agrimoney (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ