Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiêu chuẩn hạt điều thô nguyên liệu (đầy đủ) đầu tiên trên thế giới được ban hành
15 | 06 | 2019
Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học - Công nghệ chính thức công bố Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12380:2018: Hạt điều thô - yêu cầu kỹ thuật kèm theo Quyết định số 4146/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Xét thấy đây là bộ tiêu chuẩn có ý nghĩa quan trọng trong việc kiểm tra, đánh giá, phân loại chất lượng nguyên liệu điều thô nhập khẩu và xử lý tranh chấp, góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và thương hiệu của ngành điều, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) đề nghị Quý vị quan tâm nghiên cứu và áp dụng triển khai thực hiện Tiêu chuẩn này trong thời gian gần nhất. 

Ngày 13/6/2019, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) chính thức thông báo và đề nghị các doanh nghiệp chế biến XNK điều Việt Nam và thế giới nghiên cứu, xem xét, thống nhất bổ sung điều khoản kiểm tra chất lượng hoặc xử lý tranh chấp liên quan đến chất lượng trong Hợp đồng mua bán điều thô: “căn cứ Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 12380:2018: Hạt điều thô - yêu cầu kỹ thuật”. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, VINACAS đề nghị các doanh nghiệp có ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Tiêu chuẩn trên dựa trên thực tế triển khai tiêu chuẩn. Thông tin chi tiết doanh nghiệp có thể liên hệ Văn phòng VINACAS. Người phụ trách: anh Nguyễn Đình Trường – Phó Chánh Văn phòng VINACAS. Di động: 0917 888 148.

Trí Trường - VPHH

Nguồn: http://www.vinacas.com.vn/tieu-chuan-hat-dieu-tho-nguyen-lieu-day-du-dau-tien-tren-the-gioi-duoc-ban-hanh-bv810.htmBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ