Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Seminar on "Vietnam and U.S. Trade Relations: Advantages and Risks of Bilateral Trade Agreement"
13 | 09 | 2007
Seminar on "Vietnam and U.S. Trade Relations: Advantages and Risks of Bilateral Trade Agreement" by Dr. Robert McNown, Fulbright scholar and currently is affiliated at National Economics University, Hanoi
6.00 - 7.30pm, Tuesday, November 7, 2006

Ho Chi Minh Conference Room, World Bank, 7th floor, 63 Ly Thai To, Hanoi

Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ