Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin gạo tuần từ 02/04 - 07/04/07
15 | 08 | 2007
Bản tin gạo tuần là nguồn cung cấp thường xuyên những thông tin dự báo thị trường ngắn hạn và phân tích dài hạn cho ngành hàng gạo, kể từ tháng 3 năm 2007, Trung tâm Thông tin Phát triển NNNT sẽ liên tục xuất bản. Bản tin tuần thị trường lúa gạo Việt Nam (VietRice weekly)

Diễn biến thị trường gạo Việt Nam

Các tỉnh phía Nam bắt đầu xuống giống vụ hè thu

Giá gạo trong nước không biến động

Diễn biến thị trường gạo Thế giới

Giá gạo thị trường Châu Á ổn địnhAGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường