Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sri Lanka: Sản lượng chè tháng 02/07 giảm 23,4%
29 | 09 | 2007
ICARD-06/04/2007) - Theo Uỷ ban chè Sri Lanka, sản lượng chè tháng 2/07 của Sri Lanka đã giảm 23,4% xuống 17.560 tấn so với 22.930 tấn cùng kỳ năm 2006.
Nguyên nhân là do các cuộc đình công của công nhân ngành chè vào tháng 12/06, thời điểm cây chè đang ở phát triển mạnh và điều kiện thời tiết thiếu mưa trong thời gian qua đã làm chậm quá trình phát triển của cây chè cũng đã làm giảm năng suất chè. Theo dự báo sản lượng sẽ còn giảm cho đến hết tháng 4/07.

Báo cáo phân tích thị trường