Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường xuất khẩu phân bón 9 tháng năm 2021
05 | 11 | 2021
9 tháng năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 6,4%, 32,5% và 24,6%

Nguồn: Vinanet.vn

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 xuất khẩu phân bón tăng trở lại sau 4 tháng giảm liên tục, tháng 9/2021 tăng gần 5,8% về lượng và tăng 15,8% về kim ngạch so với tháng 8/2021 và tăng 9,5% về giá, đạt 88.326 tấn, tương đương 37,64 triệu USD, giá trung bình 426 USD/tấn; So với tháng 9/2020 thì giảm mạnh 46,9% về lượng, giảm 24,5% về kim ngạch nhưng tăng mạnh 42,4% về giá.
Tính chung cả 9 tháng năm 2021 xuất khẩu phân bón tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2020, với mức tăng tương ứng 6,4%, 32,5% và 24,6%, đạt 918.568 tấn, tương đương gần 333,46 triệu USD, giá trung bình đạt 363 USD/tấn.
Phân bón của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Canpuchia, tháng 9/2021 xuất khẩu sang Canpuchia tăng mạnh 65% về lượng, tăng 56% về kim ngạch nhưng giá giảm 5,5 % so với tháng 8/2021, đạt 48.016 tấn, tương đương 20,22 triệu USD, giá trung bình 421 USD/tấn; So với tháng 9/2020 thì cũng tăng 24,8% về lượng, tăng 63,4% về kim ngạch và giá tăng 30,8%. Tính chung cả 9 tháng xuất khẩu phân bón sang Canpuchia tăng mạnh cả khối lượng, kim ngạch và giá so với 9 tháng năm 2020, với mức tăng tương ứng 36%, 66% và 22%, đạt trên 402.195 tấn, tương đương trên 153,97 triệu USD, giá trung bình 382,8 USD/tấn, chiếm 43,8% trong tổng lượng và chiếm 46,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Đứng sau thị trường chủ đạo Campuchia là thị trường Mozambique với mức tăng rất mạnh 374,5% về lượng và tăng 425,4% kim ngạch, giá cũng tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 38.750 tấn, tương đương 18,21 triệu USD, giá trung bình 470 USD/tấn; chiếm 4,2% trong tổng lượng và chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Lào đạt 42.075 tấn, tương đương trên 17,25 triệu USD, giá 410 USD/tấn, tăng 25,2% về lượng, tăng 32,4% kim ngạch, giá tăng 5,7% so với cùng kỳ, chiếm 5% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.

Nhìn chung, xuất khẩu phân bón 9 tháng đầu năm 2021 sang các thị trường chủ đạo bị tăng cả lượng và kim ngạch so với 9 tháng năm 2020.

Xuất khẩu phân bón 9 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/10/2021 của TCHQ) 

Thị trường xuất khẩu phân bón 9 tháng năm 2021
 

 Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ