Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Metro Cash&Carry bưởi Năm Roi sang châu Âu
15 | 08 | 2007
Metro Cash&Carry Việt Nam sẽ tài trợ 40.000 USD giúp Hợp tác xã bưởi Năm Roi Mỹ Hòa (tỉnh Vĩnh Long) đạt được giấy chứng nhận EurepGAP để mở đường cho việc xuất khẩu loại bưởi đặc sản này sang thị trường châu Âu.

Dự án sẽ huấn luyện nông dân về quy trình và kỹ thuật canh tác bưởi Năm Roi theo các tiêu chuẩn của EurepGAP.

Đây là một hợp phần trong dự án hỗ trợ phát triển hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, do Công ty Metro Cash&Carry Việt Nam, Bộ Thượng mại Việt Nam và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) phối hợp thực hiện.

Dự án hỗ trợ nói trên có tổng kinh phí 400.000 euro do Metro Cash&Carry và GTZ đồng tài trợ, được thực hiện từ năm 2005 đến 2008. Chương trình ưu tiên chọn những loại trái cây Việt Nam có tiềm năng xuất khẩu nhưng chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn EurepGAP như xoài, thanh long, bưởi, vải./.(vnagency.com.vn)
Báo cáo phân tích thị trường