Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
XK xoài cát Hoà Lộc, bưởi Năm Roi
05 | 04 | 2008
Tiền Giang đang bước vào thu hoạch rộ vụ xoài. Từ tháng 5/2007, HTX Hoà Lộc (Cái Bè) đã liên kết với 21 hộ làm vườn trồng xoài cát Hoà Lộc theo hướng nông nghiệp tốt- GAP.
HTX vừa ký hợp đồng xuất khẩu 50 tấn xoài sang thị trường Nhật Bản trong tháng 3 và tháng 4/2008.

Cũng từ đầu năm 2008, HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hoà đã thực hiện 2 hợp đồng cung ứng gần 100 tấn; HTX Vĩnh Kim mỗi tuần một chuyến 17 tấn xuất sang thị trường Châu Âu.hoinongdan.org.vn
Báo cáo phân tích thị trường