Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhật Bản: Nhập khẩu quả có múi tăng trong năm 2007/08
05 | 04 | 2008
Nhật Bản là nước nhập khẩu nhiều quả có múi và sản phẩm quả có múi như cam, chanh, bưởi. Dự báo trong năm nay, lượng nhập những loại trái cây này sẽ tiếp tục tăng.
Trong năm 2007/08, dự báo Nhật Bản sẽ nhập 115 ngàn tấn cam tươi, tăng so với 91 ngàn tấn nhập năm 2006/07, và sẽ nhập khẩu 90 ngàn tấn nước cam ép, bằng mức nhập khẩu năm trước. Đối với trái bưởi, nước này sẽ nhập khẩu 254 ngàn tấn bưởi tươi trong năm 2007/08, tăng so với 223 ngàn tấn nhập năm 2006/07, và sẽ nhập khẩu 22 ngàn tấn nước bưởi ép, tương đương mức nhập khẩu năm trước. Về chanh, sẽ nhập khẩu 70 ngàn tấn chanh tươi, tăng nhẹ so với 66 ngàn tấn nhập năm 2006/07, và sẽ nhập khẩu 13 ngàn tấn chanh ép, bằng mức nhập năm 2006/07.


Ngoài ra, sản lượng quýt “Unshu Mikan” của Nhật Bản năm 2007/08 sẽ đạt 1.115 triệu tấn, tăng so với 977 ngàn tấn của năm 2006/07, song vẫn thấp so với sản lượng 1.290 triệu tấn của năm 2005/06.

Nguồn: rauhoaquavietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường