Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cấm tặng quà, thắt "nơ" tại lễ khởi công, động thổ, khánh thành công trình
01 | 07 | 2007
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 226/2006/QĐ-TTG, ngày 10/10/2006 nghiêm cấm tặng quà dưới bất kỳ hình thức nào, không dùng phù hiệu, "nơ", hoa cài ngực, hạn chế tối đa việc tặng hoa tại các buổi lễ khởi công, động thổ, khánh thành công trình.
Quyết định chỉ rõ mỗi dự án đầu tư xây dựng công trình được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc khởi công, một lần lễ khánh thành và chỉ khi được cấp thẩm quyền cho phép.

Quyết định nhấn mạnh, tùy quy mô tính chất của buổi lễ, đơn vị tổ chức mời khách trong phạm vi thích hợp; đối tượng khách phải phù hợp với mục đích, yêu cầu buổi lễ; hạn chế mời khách ở xa. Việc đưa đón khách cần tổ chức tại một số địa điểm nhất định, bằng xe chung và không tổ chức đưa đón tại nhà riêng.

Chi phí cho tổ chức buổi lễ được tính trong chi phí khác của tổng dự toán xây dựng công trình, tối đa không quá 0.04% giá trị tổng dự toán xây dựng công trình nhưng không vượt quá 50 triệu đồng. Nghiêm cấm chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thanh toán chi phí cho tổ chức các buổi lễ.

Về quy trình thực hiện, buổi lễ phải được thực hiện theo đúng chương trình, nội dung trong kế hoạch đã được duyệt. Nội dung chính của buổi lễ bao gồm: báo cáo tóm tắt của chủ đầu tư về dự án, ý kiến của nhà thầu, của địa phương nơi xây dựng công trình, ý kiến chỉ đạo của cấp trên, phát lệnh khởi công hoặc tuyên bố khánh thành.

Ngoài ra, quyết định này cũng nêu rõ, tổ chức các buổi lễ phải phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, không phô trương hình thức, bảo đảm thực hành tiết kiệm chống lãng phí; không gây mất trật tự an ninh xã hội, không làm cản trở giao thông và các hoạt động công cộng khác. Không được lợi dụng việc tổ chức buổi lễ để tuyên truyền cho các mục đích khác ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các buổi lễ không được gây lãng phí về thời gian và các chi phí khác.(Bộ NN&PTNT)
Báo cáo phân tích thị trường