Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dak Rlap Trade Fair Crop Plants Variety
02 | 11 | 2007

Time: From 18th – 24th November, 2007


Commodities: Crop Plants Variety


Organizer: Tam Thai Binh Duong Private Company (23/6 Truong Chinh, 15 Ward, Tan Binh District, Ho Chi Minh City – Tel: 08.8157047/08.8496722, Fax: 08.815134Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ