Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Áp dụng tiêu chuẩn mới cho cà phê nhân xuất khẩu
07 | 11 | 2007
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa quyết định tạm thời sử dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4193:2005 đã được Tổ chức Cà phê quốc tế (ICO) coi là quy định chuẩn để phân loại cà phê trong kiểm tra chất lượng cà phê xuất khẩu.
Theo đó, cà phê nhân phải có độ ẩm nhỏ hơn hoặc bằng 12,5%. Hạng đặc biệt và hạng 1 của cà phê chè không được lẫn cà phê vối và cà phê mít. Đối với cà phê vối, hạng đặc biệt và hạng 1 có tỷ lệ được lẫn cà phê vối nhỏ hơn hoặc bằng 0,5% và cà phê chè nhỏ hơn hoặc bằng 3%.
Các tổ chức, cá nhân xuất khẩu cà phê phải thực hiện việc kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 4193:2005 trước khi thông quan.


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường