Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ khuyến mại lấn thứ XI-2007
04 | 12 | 2007

Thời gian: 28/12/2007 – 0401/2008
Địa điểm: Cung văn hoá hữu nghị Hà Nội
Ngành hàng: Tổng hợp
Đơn vị tổ chức: Công ty tổ chức hội chợ Quốc tế IFC (12/20 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội – Tel: 04.7719476)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ