Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu gạo Thái lan tháng 11/2007 tăng 72%
12 | 12 | 2007
Xuất khẩu gạo Thái lan từ ngày 1 đến 30/11/2007 đạt 1,14 triệu tấn, tăng 72% so với cùng tháng năm ngoái, đưa tổng xuất khẩu từ đầu năm tới nay (1/1 đến 30/11) tăng 24,2% đạt 8,42 triệu tấn.
Do thiếu vắng những nhà cung cấp khác như Ấn Độ hay Việt nam, các nước nhập khẩu đổ dồn vào Thái Lan, đẩy nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh.
Dự báo xuất khẩu gạo Thái Lan cả năm nay sẽ vượt 9 triệu tấn, trị giá khoảng 3,4 tỷ USD.
Xuất khẩu gạo Thái Lan (tính theo tấn);
Xuất khẩu
2007
2006
1/1-30/11
1-30/11
1/1-30/11
1-30/11
Tư nhân
7.829.163
1.084.030
6.778.803
661.410
Chính phủ
587.022
53.597
-
-
Tổng cộng
8.416.185
1.137.627
6.778.803
661.410


Nguồn: vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường