Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Làm thế nào để có thể phát triển các DN trong nông nghiệp, nông thôn
19 | 12 | 2006
Nhằm mục đích phải trả lời câu hỏi làm thế nào để có thể phát triển các DN trong nông nghiệp, nông thôn. Nhóm nghiên cứu của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn soạn thảo tài liệu này nhằm mục đích lấy kiến tham gia của các chuyên cho từng đề mục, từng nhóm vấn đề liên quan đến sự phát triển cử các DN trong NN, NT.

Căn cứ vào các tài liệu nghiên cứu sẵn có, vào ý kiến của các chuyên gia phát triển ở một số hội nghị về DN, ý kiến của các DN thông qua hòm thư của DN gửi về Bộ môn HTNN, chúng tôi xác định 8 nhóm khó khăn đối với các DN. Đó là các nhóm yếu tố đất đai, môi trường, thủ tục đăng kí kinh doanh, chính sách thuế và môn bài...

Nhằm mục đích phải trả lời câu hỏi làm thế nào để có thể phát triển các DN trong nông nghiệp, nông thôn. Nhóm nghiên cứu của Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn soạn thảo tài liệu này nhằm mục đích lấy kiến tham gia của các chuyên cho từng đề mục, từng nhóm vấn đề liên quan đến sự phát triển cử các DN trong NN, NT. Căn cứ vào các tài liệu nghiên cứu sẵn có, vào ý kiến của các chuyên gia phát triển ở một số hội nghị về DN, ý kiến của các DN thông qua hòm thư của DN gửi về Bộ môn HTNN, chúng tôi xác định 8 nhóm khó khăn đối với các DN. Đó là các nhóm yếu tố đất đai, môi trường, thủ tục đăng kí kinh doanh, chính sách thuế và môn bài... Với mỗi nhóm chủ đề nhóm nghiên cứu đề nghị các chuyên gia, những nhà nghiên cứu thảo luận xoay quanh các câu hỏi:

· Những đánh giá về hiện trạng được nhóm tác chiến tổng hợp từ các nghiên cứu của nhiều cơ quan, tổ chức khác nhau là đã đầy đủ và đúng hay chưa? (chúng tôi thành thật xin lỗi vì không trích dẫn nguồn thông tin ở đây).

· Những ý kiến bình luận (của các chuyên gia nghiên cứu/nhóm tác chiến) là hợp lí hay còn những ý kiến khác nữa.

· Các giải pháp đề xuất mang tính gợi ý trên đây đã phù hợp chưa? Cần bổ sung, sửa đổi như thế nào đối với các đề xuất này?

· Các chuyên gia có thể giúp bổ sung các ý kiến, quan điểm khác ngoài những nội dung đã nếu trong tài liệu này?

· Cuối cùng một sự đồng thuận về chính sách mới cần phải ban hành sớm để giúp cho sựi phát triển của các DNN&V là gì?

Quý vị có thể xem tài liệu do Nhóm tác chiến nghiên cứu chính sách phát triển DNN&V trong NN, NT tại đâyBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ