Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Diễn biến thị trường cà phê thế giới ngày 12-12-2007
15 | 12 | 2007
Giá cà phê thế giới tiếp tục tăng với giá cà phê vối (robusta) tại London tăng lên mức cao nhất 3 tuần qua do hoạt động mua vào của các nhà đầu cơ trong khi lượng bán ra thị trường hạn chế.
Tại New York, giá cà phê chè (arabica) kỳ hạn tháng 3/08 đạt 134,15 UScent/lb, tăng 0,65 UScent/lb so với cuối phiên giao dịch trước; trong khi đó giá cà phê cùng loại kỳ hạn tháng 5/08 cũng tăng 0,70 UScent/lb lên 136,75 UScent/lb.
Tại London, giá cà phê vối (robusta) kỳ hạn tháng 1/08 đạt 1840 USD/tấn, tăng 11 USD/tấn so với phiên giao dịch trước; trong khi đó giá cà phê cùng loại kỳ hạn tháng 3/08 cũng tăng 12 USD/tấn lên 1871 USD/tấn.
Xuất khẩu cà phê của Mehico trong tháng 11/07 đạt 139.368 bao loại 60kg, tăng 5,% so với cùng tháng năm ngoái. Tính tổng lợng cà phê nước này xuất khẩu được trong 2 tháng đầu niên vụ 2007/08 là tháng 10 và tháng 11 đạt 313.084 bao, tăng 10,2% so với cùng kỳ niên vụ trước.
Diễn biến giá cà phê thế giới:
Thị trường
Loại
Đơn vị tính
12/12/07
10/12/07
Niu Oóc
Arabica
Uscent/lb
134,15
133,50
Luân Đôn
Robusta
USD/tấn
1840
1824
Tokyo
Arabica
Robusta
Yên/69kg
Yên/100kg
20060
21580
19560
20780


Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường