Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng cường nông nghiệp cho phát triển
18 | 12 | 2007
Năm 2007, lần đầu tiên sau 24 năm, Báo cáo phát triển Thế giới thường niên của Ngân hàng Thế giới (World Bank) mới quay trở lại chủ đề “nông nghiệp” với thông điệp “Tăng cường nông nghiệp cho phát triển”. Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2007, nhóm tác giả của Báo cáo này đã có buổi giới thiệu những nội dung chính tại Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD).

Thông điệp chủ đạo của Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2007 của Ngân hàng Thế giới là: Trên quy mô toàn thế giới, đặc biêt là tại các nước thuộc thế giới thứ ba, nông nghiệp là một trong những công cụ hiệu quả để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội và giảm nghèo. Tuy nhiên, để phát huy được vai trò này của nông nghiệp, cần phải có những cải cách và hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa cho khu vực kinh tế này.

Theo nhóm tác giả của World Bank, nông nghiệp có thể trở thành một công cụ “có một không hai” cho phát triển bởi đây đồng thời là một hoạt động kinh tế, một sinh kế và là nơi cung cấp các dịch vụ môi trường. Tuy nhiên, mức độ đóng góp của nông nghiệp vào sự phát triển và giảm nghèo là khác nhau giữa các nhóm quốc gia khác nhau:

Nhóm các quốc gia nơi nông nghiệp là nguồn tăng trưởng chính với tỷ lệ đóng góp khoảng 32% vào tốc độ tăng trưởng GDP. Đồng thời, phần lớn (70%) người nghèo sống tại khu vực nông thôn. Đây chủ yếu là các nước thuộc khu vực châu Phi với tổng số dân khoảng 417 triệu người.

Nhóm các quốc gia chuyển đổi nơi nông nghiệp không còn là nguồn tăng trưởng kinh tế chính (chỉ đóng góp khoảng 7% vào tăng trưởng GDP) nhưng phần lớn người nghèo vẫn sống tại khu vực nông thôn. Chủ yếu là các nước thuộc khu vực châu Á (Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á), Trung Đông và Bắc Phi.

Nhóm các quốc gia đô thị hóa nơi nông nghiệp không còn đóng vai trò trực tiếp đối với tăng trưởng kinh tế (trung bình chỉ chiếm khoảng 5% trong GDP) và nghèo đói chủ yếu ở đô thị, tuy nhiên nông thôn vẫn chiếm khoảng 45% tổng số người nghèo. Bao gồm các nước thuộc khu vực Đông Âu, Caribê, Trung Á, Mỹ Latinh.

Để phát huy hiệu quả vai trò của nông nghiệp đối với phát triển và giảm nghèo, theo nhóm tác giả của WB, cần định hướng vào một số giải pháp chính như:

Tăng cường tiếp cận những tài sản quan trọng đối với nông nghiệp là đất đai, nước, và con người (thông qua tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế). Tạo điều kiện thuận lợi cho các nông hộ canh tác bền vững và tăng năng suất (với những chính sách khuyến khích về giá, tiếp cận thị trường, dịch vụ tài chính và giảm thiểu rủi ro, tổ chức sản xuất, khoa học công nghệ, v.v..). Phát triển đồng thời khu vực phi nông nghiệp tại nông thôn để tạo việc làm và đa dạng hóa thu nhập; gây dựng mạng lưới an sinh xã hội đặc biệt cho đối tượng là nhóm người nghèo, v.v…

Phát biểu tại buổi giới thiệu Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2007, Tiến sỹ-Viện trưởng Đặng Kim Sơn cho rằng, chủ đề mà Ngân hàng Thế giới lựa chọn năm nay rất có ý nghĩa. Hiện nay, các vấn đề nông nghiệp đang là tâm điểm của các hoạt động kinh tế-thương mại toàn cầu. Riêng đối với Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng, chủ đề và những thông tin mà nhóm tác giả Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2007 cung cấp là rất hữu ích trong bối cảnh Việt Nam vừa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) được 1 năm; đồng thời, Đảng và Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị hoạch định chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới.

Liên hệ với người viết tin này:
Đinh Kim Phượng - dinhkimphuong@agro.gov.vnBáo cáo phân tích thị trường