Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
900.000 USD hỗ trợ khuyến nông vùng miền núi
29 | 06 | 2007
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã đồng ý viện trợ không hoàn lại 900.000 USD từ nguồn Quỹ Giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện dự án "Đào tạo và khuyến nông dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi".

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết dự án nhằm phổ biến thông tin và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến, bước đầu hỗ trợ nông dân một số tỉnh miền núi khó khăn giảm tình trạng đói nghèo. Chính phủ Việt Nam đóng góp 80.000 USD vào dự án này

Dự án, được triển khai tại các huyện nghèo miền núi của hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hoá từ quý ba năm nay, sẽ xây dựng các chương trình dựa vào cộng đồng để phát triển nông nghiệp và tạo thu nhập cho người dân, đồng thời tăng cường kỹ năng cho các cán bộ khuyến nông cơ sở, xây dựng mạng lưới nhân rộng các hoạt động khuyến nông tại các hộ nông dân.

Dự án cũng hỗ trợ chính quyền cấp xã, thôn bản lập kế hoạch và đánh giá công việc./.Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ