Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nông dân Trung Quốc “thu hoạch” chính sách cho kỷ nguyên phát triển hiện đại
13 | 01 | 2018
Nông nghiệp luôn luôn là một phần quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc, nông dân nước này hiện đang ngày càng tiếp nhận nhiều động lực từ chính sách nhằm phát triển kinh doanh nông nghiệp và cải thiện sinh kế.

Cuộc họp lãnh đạo cấp cao gần đây của Hội đồng nhà nước, nội các của Trung Quốc, đã công bố hàng loạt động lực mới cho phát triển các thể chế kinh doanh mới trong nông nghiệp. Cuộc họp được chủ trì bởi thủ tướng Lí Khắc Cường vào ngày 13/12. Các kết luận được đưa ra là triển khai các dự án hỗ trợ đa dạng hóa thể chế kinh doanh nông nghiệp, kết nối với các ngành công nghiệp khác và với chiến lược Internet Plus.

Các kế hoạch tập huấn đã được vạch ra để ươm mầm cho thế hệ nông dân chuyên nghiệp mới, thúc đẩy tinh thần doanh nhân và sáng tạo tại các khu vực nông thôn để đưa người dân ra khỏi đói nghèo, và chính phủ cũng hứa sẽ tạo ra cac ưu đãi tài chính, cũng như thuế, đất đai và chính sách sử dụng năng lượng để khuyến khích các doanh nghiệp chế biến nông sản.

Thúc đẩy điều chỉnh cơ cấu trong ngành nông nghiệp thông qua các nỗ lực chính sách, bao gồm phát triển các khu nghỉ dưỡng nông nghiệp, mở rộng các chuỗi ngành và chuỗi giá trị, và từng bước phát triển khép kín các ngành sơ cấp, thứ cấp và cao cấp tại khu vực nông thôn, là những gói nhiệm vụ cho năm 2017 mà Báo cáo Công tác Chính phủ của thủ tướng Lí sẽ công bố vào tháng 3 tới.

“Cư dân nông thôn vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu dân số Trung Quốc. Nông nghiệp và sinh kế tại khu vực nông thôn vẫn là một phần quan trọng trong công tác của chính phủ”, ông Lí nhấn mạnh trong cuộc họp ngày 13/12. Ông cho rằng các thể chế kinh tế hiện đại đang đóng vai trò tích cực và hiệu quả trong cải thiện hiệu quả nông nghiệp và tăng thu nhập của nông dân.

Ngày 15/12, hai ngày sau cuộc họp của Hội đồng nhà nước, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo sẽ tăng cường hỗ trợ tài khóa cho doanh nghiệp nông nghiệp mới và lên kế hoạch tập huấn cho hơn 1 triệu nông dân để phát triển các hoạt động kinh doanh nông nghiệp mới. Ye Zhenqin, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, cho biết các hoạt động kinh doanh nông nghiệp mới đối mặt với nhiều hạn chế phát triển hơn so với kinh doanh truyền thống tại các ngành khác. “Thiếu công cụ quản lý rủi ro cho hoạt động kinh doanh mới trong nông nghiệp, cơ sở thiết bị lạc hậu, cũng như mất cân bằng cung – cầu là ba vấn đề chính trong kinh doanh nông nghiệp hiện đại”. Ông cho biết Bộ Nông nghiệp sẽ tăng cường hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp hiện đại thông qua cung cấp tài chính, bảo hiểm, cũng như xây dựng các công viên nông nghiệp. “Chi phí tài chính lớn vẫn là một khó khăn mà nông dân phải đối mặt khi phát triển kinh doanh nông nghiệp”.

Ông nhấn mạnh Bộ sẽ nghiên cứu phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính sáng tạo, cũng như sản phẩm và dịch vụ thế sáng tạo, nhằm cải thiện hệ thống bảo hiểm tín dụng nông nghiệp, hỗ trợ các tổ chức kinh doanh nông nghiệp mới.

Tăng cường hoạt động sản xuất – kinh doanh của các doanh nghiệp của nông dân quy mô nhỏ rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp mới, ông Ye phát biểu. Các số liệu từ Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho thấy các hoạt động kinh doanh mới trong lĩnh vực nông nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Đến cuối năm 2016, Trung Quốc có tổng số 44.500 trang trại gia đình và 1,79 triệu HTX nông nghiệp. Theo niên giám nông nghiệp quốc gia lần thứ 3, năng suất ngũ cốc của Trung Quốc tiếp tục tăng.

Theo số liệu từ niên giám do Tổng cục Thống kê ban hành, số làng xã Trung Quốc giảm 8,1% trong thập kỷ qua và đến cuối năm 2016, 99,5% các hộ gia đình nông thôn Trung Quốc sở hữu tài sản riêng. Cơ sở hạt ầng tại nông thôn, như nước, điện, đường và nhà cửa, cải thiện mạnh. Niên giám được triển khai thu thập 10 năm một lần. Thủ tướng Lí nhấn mạnh tại cuộc họp ngày 13/12 rằng tất cả các bộ liên quan nên nghiên cứu các số liệu này và có các điều chỉnh chính sách cần thiết cho ngành nông nghiệp, đồng thời cho rằng số liệu niên giám là dữ liệu cơ quả rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội Trung Quốc.

Theo PRC (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ