Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phòng chống rầy nâu, vàng lùn, lùn xoắn lá tại các tỉnh phía Nam
25 | 08 | 2007
Ngày 20/10/2006 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì cuộc họp giao ban với lãnh đạo các sở Nông nghiệp & PTNT từ Ninh Thuận trở vào cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp & PTNT có liên quan về các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá vụ lúa Đông xuân 2006-2007 tại các tỉnh phía Nam.

Theo báo cáo của ban chỉ đạo Bộ về tình hình thực hiện chỉ thị 30/2006/CT/T.Tg ngày 11/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn (BVL), lùn xoắn lá (LXL) trên lúa các tỉnh thành phía Nam, cho đến nay:

- Đã có 17 tỉnh thành thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, 3 tỉnh thành lập ban chỉ đạo cấp huyện.

- Các đơn vị liên quan ở Bộ đã phối hợp với các địa phương tăng cường công tác giám sát đồng ruộng, kịp thời thông báo cho nông dân; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ rầy nâu, bệnh VL và LXL.

- Tiến hành tiêu hủy ruộng nhiễm bệnh VL, LXL. Cắt vụ 3 (tổng diện tích giảm do cắt vụ 3 so với cùng kỳ năm 2005 khoảng gần 150.000 ha)…

Mặc dù thời gian qua đã có sự cố gắng và tập trung của Bộ và các địa phương, nhưng thực sự chưa quyết liệt, các biện pháp thực hiện chưa đồng bộ, còn thụ động, có nơi nhận thức chưa sâu rộng…Tổng diện tích lúa trên đồng ruộng hiện nay là khoảng 727.000 ha (Thu đông và Mùa 623.000 ha, Đông xuân sớn 104.000 ha), diện tích bị VL và LXL là khoảng 727.000 ha (Thu đông và Mùa trên 64.000ha, Đông xuân sớm gần 5.000ha). Điều đáng lưu ý là nguồn bệnh đã xuất hiện tại chỗ nhiều nơi ở Đồng bằng sông Cửu Long đến Đông Nam Bộ.

Trước tình hình trên, ngày 19/10/2006 Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ra quyết định số 2080/QĐ-BNN-BVTV về việc công bố dịch bệnh VL và LXL hại lúa tại các vùng ĐBSCL và miền Đông Nam bộ. Thủ tướng chính phủ có công điện khẩn số 1680/CĐ-T.Tg gửi các tỉnh vùng ĐBSCL, Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên cùng các Bộ, Ngành liên quan tập trung thực hiện một số công việc cấp bách nhằm kịp thời ngăn chặn sự lây lan của rầy nâu, bệnh VL và LXL bảo vệ lúa Thu đông vụ Mùa và nhất là vụ Đông xuân 2006-2007.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của các địa phương, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các nhà khoa học về tình hình thực trạng sản xuất, những khó khăn vướng mắc và những đề xuất. Bộ trưởng Cao Đức Phát đã kết luận chỉ đạo tại hội nghị:

1. Quán triệt sâu rộng chỉ thị số 30/2006/CT-T.Tg, công điện số 1680/CĐ.T.tg, Quyết định số 3080/QĐ.BNN-BVTV. Phải huy động tổng lực để ngăn chặn đại dịch. Ngành Nông nghiệp cùng cấp uỷ, chính quyền và các Đoàn thể ở địa phương (Đề nghị các trường Đại học Nông nghiệp trên địa bàn than gia), có kế hoạch cụ thể, triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của rầy nâu, bệnh VL và LXL.

2. Trước mắt phải lo đủ giống cho sản xuất Đông xuân 2006-2007, theo hướng giống lúa chất lượng cao, giống xác nhận và kháng rầy nâu.

3. Các giải pháp kỹ thuật:

- Thực hiện giản vụ ít là 1 tháng giữa Thu đông với Đông xuân

- Gom vụ trên từng địa bàn sinh thái, không để tình trạng thời vụ so le quá trên từng cánh đồng.

- Đẩy mạnh việc áp dụng “3 giảm, 3 tăng” nhất là việc không sạ dày, không bón phân đạm nhiều, đảm bảo mặt ruộng bằng phẳng…

4. Song song với việc ban hành sổ tay hướng dẫn kỹ thuật, các đơn vị liên quan ở Bộ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tập huấn, huớng dẫn kỹ thuật.

5. Ngành bảo vệ thực vật phải củng cố, thiết lập hệ thống bẫy đèn để thông báo chính xác và kịp thời đến bà con nông dân diễn biến rầy nâu cũng như tình hình bệnh VL và LXL.

6. Thông tin trên Báo, Đài và các hình thức truyền thông khác về diễn biến và biện pháo ngăn chặn dịch.

7. Đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hiệu quả và bền vững.

8. Củng cố tăng cường Ban chỉ đạo ở Bộ, các Tỉnh, Thành và cấp Huyện. Trong quá trình thực hiện chống dịch, nâng cao tính chủ động, đồng thời đề xuất kịp thời với Bộ các chính sách để báo cáo Chính phủ có hướng giải quyết.

9. Từ nay đến tết Nguyên đán, các đơn vị liên quan trong Ngành Nông nghiệp coi việc ngăn chặn và hạn chế sự lây lan của VL, LXL trên lúa là công tác trọng tâm, tập trung giúp dân bảo vệ và phát triển sản xuất, coi đây là trách nhiệm của mỗi chúng ta.(Theo www.agroviet.gov.vn)
Báo cáo phân tích thị trường