Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nghi dinh ve hang hoa, dich vu cam va han che kinh doanh
03 | 01 | 2008
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6 quy định chi tiết Luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện, áp dụng đối với thương nhân theo quy định của Luật thương mại và tổ chức, cá nhân khác thực hiện các hoạt động có liên quan đến thương mại tại Việt Nam.

Nghị định gồm 11 điều, trong đó quy định chi tiết về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện, kiểm tra điều kiện kinh doanh và xử lý các trường hợp vi phạm.

Kèm theo Nghị định có 3 phụ lục, thống kê danh mục: các loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh (gồm 17 loại hàng hóa, 5 loại dịch vụ); hàng hóa dịch vụ hạn chế kinh doanh (7 loại hàng hóa và 1 dịch vụ); hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện (gồm các loại hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và hàng hóa, dịch vụ không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh


Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ