Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình xuất khẩu hạt điều trong tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2007
25 | 01 | 2008
Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 11/2007, cả nước đã xuất được 137,89 ngàn tấn hạt điều với kim ngạch 584,39 triệu USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 27% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tháng 11/2007 xuất khẩu đạt 13,72 ngàn tấn với kim ngạch 60,3 triệu USD, giảm 8,9% về lượng và giảm 9,17% về kim ngạch so với tháng 10/2007 nhưng lại tăng 25,09% về lượng, 37,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2006.

Thống kê cả năm 2007, lượng điều xuất khẩu của nước ta đạt khoảng 153 ngàn tấn với kim ngạch 650 triệu USD, tăng 20,65% về lượng và tăng 29,03% về kim ngạch so với năm 2006; tăng 40,4% về lượng và tăng 29,61% về kim ngạch so với năm 2005. Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, lượng điều xuất khẩu của Việt Nam hiện chiếm trên 50% lượng điều xuất khẩu của thế giới.


Để đạt được kết quả trên, trong năm 2007, cùng với sự phục hồi của giá điều trên thị trường thế giới, giá điều xuất khẩu trung bình của nước ta cũng tăng trở lại trong năm 2007, trung bình đạt 4.248 USD/tấn, tăng 7% so với năm 2006 nhưng vẫn thấp hơn 7,7% so với năm 2005. Bên cạnh đó, giá điều xuất khẩu trung bình của nước ta từ tháng 7/2007 đến hết năm 2007 luôn đứng trên ngưỡng 4.200 USD/tấn, tăng khá so với những tháng đầu năm 2007 và cùng kỳ năm 2006. Đây cũng là thời điểm lượng tập trung phần lớn lượng điều xuất khẩu của cả nước trong năm 2007. Với kết quả trên, năm 2007 được coi là năm thành công của ngành điều nước ta.

Dự báo, nhờ giá điều xuất khẩu đang ổn định ở mức khá cao nên khác với những năm trước, lượng điều xuất khẩu của nước ta có thể sẽ tiếp tục được duy trì ở mức cao trong 2 tháng đầu năm 2008. Ngoài ra, sang năm 2008, giá điều trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục vững do lượng dự trữ toàn cầu thấp, diện tích đất canh tác tại nhiều nước bị thu hẹp trong khi nhu cầu thế giới luôn đứng ở mức cao.

Trong tháng, giá xuất khẩu trung bình hạt điều đứng ở mức 4.398 USD/tấn, giảm 0,2% so với tháng trước. Còn so với cùng kỳ năm ngoái thì giá xuất khẩu trong tháng này lại tăng rất mạnh, cụ thể tăng 10%.

Giá điều xuất khẩu trung bình từ T01/06 đến T11/2007


Nếu so với tháng 10/2007, giá xuất khẩu trung bình tới hầu hết các thị trường chính trong tháng này đều giảm. Đặc biệt, giá xuất khẩu tới Trung Quốc lại tăng khá. Ngoài ra, giá xuất khẩu tới một số thị trường như Niuzilân, Hồng Kông, UAE cũng tăng nhẹ.

Giá xuất khẩu trung bình tới một số thị trường tháng 11/2007

Thị trường

Tháng 11/2007
Tháng 10/2007
Chênh lệch
GTB(USD/tấn)
GTB(USD/tấn)
%
Mỹ
3.594
4.379
-17,93
Trung Quốc
4.319
3.928
9,95
Hà Lan
3.738
4.498
-16,90
Ôxtrâylia
3.790
4.598
-17,57
Anh
3.909
4.612
-15,24
Canađa
3.482
4.513
-22,85
Nga
3.763
4.241
-11,27
Niuzilân
4.607
4.310
6,89
Tây Ban Nha
3.194
5.315
-39,91
Thái Lan
3.414
4.421
-22,78
Hồng Kông
5.451
5.303
2,79
UAE
5.933
5.697
4,14
Đức
3.873
4.683
-17,30
Hy Lạp
5.344
5.303
0,77
Nhật Bản
4.013
4.305
-6,78
Đài Loan
3.987
3.986
0,03
Na Uy
4.734
4.674
1,28
Ucraina
4.361
4.927
-11,49
Philippine
2.360
3.447
-31,53

So với tháng 10/2007, cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều tới hầu hết các thị trường đều giảm nhưng so với cùng kỳ năm ngoái thì hầu như các thì trường đều tăng. 11 tháng năm nay, xuất khẩu tới tất cả các thị trường đều tăng so với 11 tháng năm ngoái, duy nhất xuất khẩu tới Ôxtrâylia giảm cả về lượng và kim ngạch.

• Xuất khẩu sang Mỹ

Tháng 11/2007, lượng điều xuất khẩu tới Mỹ đạt 5,9 ngàn tấn, kim ngạch đạt 21 triệu USD, tăng 0,87% về lượng nhưng lại giảm 17% về kim ngạch so với tháng trước. Nguyên nhân là do giá xuất khẩu trung bình tháng này chỉ đạt 3.594 USD/tấn, giảm 17% so với tháng 10/07. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tháng này tăng mạnh cả về lượng và kim ngạch, tăng 102% về lượng, 82% về kim ngạch. Tính cả 11 tháng năm nay, lượng xuất khẩu tăng 26%, kim ngạch tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương là 48,7 ngàn tấn, kim ngạch 206 triệu USD.

• Xuất khẩu sang Trung Quốc

Xuất khẩu điều trong tháng này tăng cả về lượng và kim ngạch so với tháng trước nhưng lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể đạt 2,5 ngàn tấn, kim ngạch đạt 11 triệu USD, tăng 35% về lượng, 49% về kim ngạch so với tháng trước nhưng lại giảm 19% về lượng, 5,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Kết thúc 11 tháng năm nay, lượng xuất khẩu chỉ đạt 22 ngàn tấn, kim ngạch đạt 84 triệu USD, giảm 10% về lượng nhưng tăng 0,89% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu trung bình tháng 11/2007 đạt 4.319 USD/tấn, tăng 10% so với tháng trước.

• Xuất khẩu tới Hà Lan, Oxtraylia, Anh

Nếu so với tháng 10/2007, xuất khẩu hạt điều tháng này tới một số thị trường như Hà Lan, Oxtraylia, Anh đều giảm, cụ thể: Hà Lan giảm 3% về lượng, 19% về kim ngạch đạt 2,2 ngàn tấn, kim ngạch 8,4 triệu USD; Oxtraylia giảm 27% về lượng, 39% về kim ngạch đạt 970 tấn, kim ngạch 3,6 triệu USD; Anh giảm 10% về lượng, 24% về kim ngạch đạt 684 tấn, kim ngạch 2,6 triệu USD. Còn so với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tới 3 thị trường này đều tăng cả về lượng và kim ngạch. Giá xuất khẩu trung bình tới cả 3 thị trường đều giảm so với tháng trước: Hà Lan giảm 16,9%, giá xuất 3.738 USD/tấn; tới Oxtraylia giảm 17,5%, giá xuất 3.790 USD/tấn; Anh giảm 15%, giá xuất 3.909 USD/tấn.

• Xuất khẩu tới Canađa

Trong tháng, xuất khẩu tới Canađa đứng vị trí thứ 6 với lượng xuất khẩu đạt 602 tấn, kim ngạch 2 triệu USD, tăng 34% về lượng, 3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu tăng tới 37%, kim ngạch tăng 20%. Đưa kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm nay lên đạt 4,5 ngàn tấn, kim ngạch 18 triệu USD, tăng 25% về lượng, 29% về kim ngạch so với 11 tháng năm ngoái. Tuy nhiên, giá xuất khẩu trung bình trong tháng này lại giảm rất mạnh, giảm 22% chỉ còn 3.482 USD/tấn.

Ngoài ra, tháng này kim ngạch xuất khẩu tới Nga, Niuzilân, Đức, Hy Lạp đều giảm so với tháng trước mức giảm lần lượt như sau: 46%, 32%, 54%, 43%. Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu tới Hồng Kông, UAE lại tăng…

Tham khảo thị trường xuất khẩu hạt điều trong tháng 11 và 11 tháng 2007

(Lượng: tấn; Kim ngạch: 1.000 USD)

Thị trường

T11/07

So T10/07 (%)

So T11/06 (%)

11T/07

So 11T/06 (%)

Lượng

Kim ngạch

Lượng

Kim ngạch

Lượng

Kim ngạch

Lượng

Kim ngạch

Lượng
Kim ngạch
Mỹ
5.912
21.249
0,87
-17,2
102,89
82,95
48.769
206.707
26
33,19
Trung Quốc
2.552
11.023
35,92
49,44
-19,89
-5,88
22.301
84.306
-10,18
0,89
Hà Lan
2.251
8.415
-3,65
-19,92
105,19
75,73
21.004
88.661
76,89
68,03
Ôxtrâylia
970
3.675
-27,16
-39,96
14,23
6,28
11.096
47.469
-8,94
-8,76
Anh
684
2.672
-10,68
-24,3
126,4
92,82
7.926
35.665
54,39
52,01
Canađa
602
2.097
34,06
3,44
37,2
20,04
4.542
18.771
25,35
29,67
Nga
307
1.155
-39,46
-46,29
-3,18
-10,35
4.771
19.994
20,51
22,17
Niuzilân
144
665
-36,85
-32,5
-25,19
-11,4
1.476
6.228
38,85
42,27
Tây Ban Nha
206
656
24,73
-25,05
39,81
-2,74
1.549
7.222
50,71
50,04
Thái Lan
187
640
75,19
35,29
1.071
833
1.586
6.588
109
104,47
Hồng Kông
109
594
606,7
626,37
32,91
46,73
540
2.738
38,57
43,73
UAE
98
580
95,61
103,74
9,89
15,37
780
3.493
128
94,66
Đức
114
443
-44,62
-54,2
-20,01
-27,39
5.519
17.411
273
170,36
Hy Lạp
80
426
-44,28
-43,85
148,84
165,48
524
2.663
171
176,95
Nhật Bản
95
382
0
-6,77
51,2
60,53
776
3.253
1,11
8,48
Đài Loan
76
304
-46,99
-46,98
-35,85
-35,59
939
4.272
18,76
23,39


Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường