Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010)
13 | 08 | 2007
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm (2006 - 2010). Theo đó, đẩy nhanh tốc độ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp ngày càng cao vào tăng trưởng cho nền kinh tế.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch là: từ năm 2006-2010, số doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới khoảng 320.000 doanh nghiệp (hàng năm tăng khoảng 22%); tỷ lệ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới tại các tỉnh khó khăn là 15% đến năm 2010; tỷ lệ trực tiếp tham gia xuất khẩu đạt từ 3 - 6% trong tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo thêm khoảng 2,7 triệu chỗ làm mới trong giai đoạn 2006 - 2010; có thêm 165.000 lao động được đào tạo kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Có 7 nhóm giải pháp thực hiện đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa: Đơn giản hoá các quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký kinh doanh, gia nhập thị trường và các hoạt động của doanh nghiệp; tạo điều kiện tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, ưu tiên các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, hàng có giá trị tăng cao; các chương trình hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực và cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2006-2010; tạo lập môi trường tâm lý xã hội đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng Khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa theo dõi cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch và báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những thay đổi, điều chỉnh khi cần thiết về chương trình hành động, những nhóm giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện gặp vướng mắc, khó khả thi không đạt được mục tiêu đề ra; thành lập các Tiểu nhóm công tác triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa do đại diện cơ quan chủ trì làm Trưởng Tiểu nhóm.

Tài liệu: Quyết định 236/2006/QĐ-TTg(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường