Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chú trọng sắp xếp các nông, lâm trường quốc doanh
24 | 04 | 2008
Chiều 23/4, phát biểu kết luận Hội nghị sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng lưu ý cần đặc biệt quan tâm đến việc sắp xếp, đổi mới các nông, lâm trường quốc doanh.
Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ không có chủ trương cổ phần hóa hệ thống nông, lâm trường quốc doanh mà chỉ chuyển đổi sang mô hình công ty; đồng thời lưu ý trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp cần chú ý bảo vệ đất đai và các tài sản trên đất.

Phó Thủ tướng đề nghị thành lập 5 đoàn kiểm tra của Trung ương để kiểm tra hệ thống nông, lâm trường tại 64 tỉnh, thành phố để làm cơ sở đánh giá về mô hình quản lý và đề xuất để hoàn chỉnh, sửa đổi, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế có tầm quan trọng đặc biệt này.

Đề nghị Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp kết hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế sắp xếp, chuyển đổi doanh nghiệp, Phó Thủ tướng cho rằng các đơn vị có liên quan cần rà soát và đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đã được phê duyệt.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Phạm Viết Muôn cho biết, theo các phương án đã được phê duyệt, giai đoạn 2007-2010 cần sắp xếp 1.553 doanh nghiệp, trong đó cổ phần hoá 950 doanh nghiệp.Nguồn: Thông Tấn Xã Việt Nam
Báo cáo phân tích thị trường