Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ thu hồi đất sử dụng kém hiệu quả tại các nông - lâm trường quốc doanh
12 | 08 | 2007
Chiều 14-11, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Ðầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính; Ban Kinh tế Trung ương; Ban Chỉ đạo Ðổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc sắp xếp nông-lâm trường quốc doanh.

Hiện nay, việc quản lý sử dụng đất tại các nông lâm trường quốc doanh còn chưa thật sự hiệu quả, hợp lý và thậm chí không đúng mục đích.

Ðại biểu lãnh đạo các đơn vị tham gia họp phát biểu ý kiến đều thống nhất đánh giá: Việc sắp xếp đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh (NLTQD) được đặt trong lộ trình chung của chương trình đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Ðây là việc làm cần thiết và phải tiến hành khẩn trương nhằm quản lý, có hiệu quả việc sử dụng đất đai, cải thiện đời sống cho người lao động và góp phần ổn định kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện nay, việc quản lý sử dụng đất tại các NLTQD còn nhiều bất cập và chưa thật sự đem lại hiệu quả, mặc dù đất được giao cho các NLTQD chủ yếu là đất tốt, thích hợp cho việc trồng trọt, chăn nuôi. Ðáng chú ý, việc sử dụng, giao đất, cho thuê đất... tại các NLTQD chưa hợp lý và không đúng mục đích. Tính đến tháng 5-2006, đã cơ bản hoàn thành việc thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp NLTQD theo tinh thần nội dung Nghị quyết 28 và các nghị định số 170/2004/NÐ-CP, 200/2004/NÐ-CP của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu cần phải điều tra, rà soát và nắm rõ diện tích cũng như tình hình sử dụng đất tại các NLTQD. Ðối với đất nông-lâm trường sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch và kém hiệu quả phải kiên quyết thu hồi; có chính sách, chế độ bảo hiểm cụ thể cho công nhân lao động tại NLTQD; chọn thí điểm cổ phần hóa một số loại hình khác nhau của các NLTQD tại một số địa phương trên cả nước. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ban chỉ đạo Sắp xếp, đổi mới và phát triển NLTQD cần phải có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể cho vấn đề này.(Nguồn: Nhân Dân)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ