Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gạo thế giới
07 | 09 | 2007
Số liệu nhập khẩu gạo thế giới theo nước trong niên vụ 2004/2005 và 2005/2006 và hai tháng 9-10 niên vụ 2006/2007
2004/052005/062006/072006/07
Tháng 9Tháng 10
Nhập khẩu
Bangladesh785600600600
Braxin547550650650
Canada321335350350
Trung Quốc609700800800
Cote dchr(39)Ivoire867850800800
Cuba736600700700
EU-25968925975925
Ghana450400450450
Haiti328400350350
Hồng Kông315315315315
Indonesia500900600600
Iran9831,2900900
I rắc7861,21,21,2
Nhật Bản787650650650
Hàn Quốc600400500500
Malaysia751750775775
Mêhicô553600600600
Mozambique350350350350
Nigeria1,7771,61,71,7
Philippin1,891,91,651,65
Liên bang Nga350375375375
Ả rập Xê út1,357111
Sênêgan1,2750850850
Singapore375375375375
Nam Phi850800800800
Các nước khác7,4917,0367,1067,106
Hoa Kỳ419565575590
Số dư2,0642,0151,8642,124
Tổng nhập khẩu gạo TG29,00928,14127,8628,085


(Theo Báo cáo thương mại lúa gạo thế giới, USDA)
Báo cáo phân tích thị trường