Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiếp tục giảm thuế nhiều mặt hàng nhập khẩu
14 | 03 | 2008
Chính phủ vừa yêu cầu Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục cắt giảm thuế nhập khẩu theo lộ trình cam kết WTO và phù hợp với thị trường.
Những mặt hàng nằm trong diện cắt giảm thuế trong thời gian tới gồm rượu, bia, thuốc lá, cà phê, dầu thực vật, thịt chế biến…

Theo yêu cầu của Chính phủ, Liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường đối với mặt hàng chiến lược có sự kiểm soát của Nhà nước, nhằm khuyến khích cạnh tranh, hạn chế độc quyền.


Cam kết WTO ràng buộc biểu thuế nhập khẩu của Việt Nam gồm 10.600 dòng thuế. Theo đó, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế với khoảng 3.800 dòng thuế ngay tại thời điểm 1 năm sau gia nhập WTO (từ 11.1.2007). Sau 5-7 năm (đến năm 2013). Việt Nam hoàn thành việc cắt giảm thuế cho hầu hết mặt hàng, với mức giảm khoảng 4%. Lộ trình năm 2009, Việt Nam sẽ cắt giảm khoảng 2.000 dòng thuế của hơn 20 mặt hàng với mức tối đa khoảng 2%.Nguồn: baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường