Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
DN nước ngoài sẽ được bán hàng cho nhiều nhà phân phối trong nước
20 | 03 | 2008
Theo tin từ Trung tâm thông tin thương mại, Bộ Công Thương sẽ sửa quy định trong Thông tư hướng dẫn số 09 của Bộ liên quan đến quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.

Theo Dự thảo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền nhập khẩu sẽ được bán hàng hoá do mình nhập khẩu cho nhiều nhà phân phối, thương nhân trong nước có đăng ký kinh doanh hoặc được quyền phân phối hàng hoá đó.

 

Năm 2007, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 09 hướng dẫn Nghị định 23 của Chính phủ, theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được bán một nhóm hàng mình được phép nhập khẩu cho một doanh nghiệp phân phối trong nước.Nguồn: Hà Nội Mới Online
Báo cáo phân tích thị trường