Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su 2 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 71 triệu USD
26 | 03 | 2008
Theo thống kê, tháng 2 xuất khẩu cao su đạt hơn 30.000 tấn, kim ngạch 71 triệu USD, giảm nhẹ 1,95% về lượng nhưng lại tăng 30,53% về trị giá so tháng 2/2007.
Tính chung 2 tháng đầu năm cả nước xuất 81.900 tấn, đạt 189,2 triệu USD, giảm 62,15% về lượng nhưng tăng 42,76% về trị giá so cùng kỳ
Thị trường: tháng 2 Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của ta, đạt 7.900 tấn, kim ngạch 37,3 triệu USD, tăng 8,06% về lượng và tăng 28,29% về trị giá so cùng kỳ. Đứng thứ 2 là Hàn Quốc 1.900 tấn, đạt 5,1 triệu USD, tăng 23,37% về lượng và tăng 54,99% về trị giá so tháng 2/2007. Một số thị trường cũng tăng so cùng kỳ như Đài Loan tăng 4,24% về lượng và 49,58% về trị giá; Nhật tăng mạnh 96,59% về lượng và 22,42% về trị giá; Nga tăng 1,51% về lượng và 47,45% về trị giá; Thổ NhĩKỳ tăng 92,56% về lượngvà 144,06% về trị giá...
Hai tháng đầu năm xuất sang Trung quốc giảm 27,38% về lượng nhưng tăng 12,73% về trị giá so cùng kỳ, đạt 19.200 tấn, kim ngạch 110,8 triệu USD. Tiếp đến thị trường Hàn Quốc 4.400 tấn, đạt 12,9 triệu USD, tăng 1,18% về lượng và tăng 44,52% về trị giá so cùng kỳ. Trong khi đó, xuất sang Đức giảm cả về lượng và trị giá (giảm 98,09% về lượng và giảm 94,21% về trị giá), xuất sang Đài Loan giảm 34,33% về lượng, tuy nhiên tăng 12,28% về trị giá so cùng kỳ.
Đáng chú ý, xuất sang Ucraina tăng cả lượng và trị giá, lượng tăng 1.809,09%, kim ngạch tăng 2.598,65% so cùng kỳ, tuy chỉ đạt 420 tấn, kim ngạch 1,2 triệu USD.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường