Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cà phê Côlômbia tháng 4/2008
28 | 05 | 2008
Theo Hội liên hiệp các nhà xuất khẩu cà phê Côlômbia, sản lượng cà phê Côlômbia trong tháng 4/08 đạt 886.000 bao loại 60kg, tăng từ mức 769.000 bao của tháng 4/07. Trong khi đó, lượng cà phê xuất khẩu tháng 4/08 cũng đã tăng tới 900.000 bao so với mức 753.000 bao của 1 năm trước đó.
Côlômbia hiện là nước sản xuất cà phê lớn thứ 3 trên thế giới sau Brazil và Việt Nam, sản lượng cà phê trong 12 tháng gần đây nhất của nước này đạt 13,35 triệu bao, tăng so với 12,1 triệu bao so với cùng kỳ 1 năm trước, lượng xuất khẩu giao đoạn này cũng tăng từ 11,19 triệu bao lên 11,8 triệu bao.



Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường