Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường cà phê Việt Nam
11 | 06 | 2008
Xuất khẩu cà phê cả nước trong 4 tháng đầu năm đạt 422.809 tấn với kim ngạch 854.086.223 USD, trong đó xuất khẩu cà phê sang Đức đạt 57.295 tấn với kim ngạch 119.083.958 USD, chiếm 13,6% về lượng và 14% về trị giá trong tổng lượng cà phê xuất khẩu của cả nước. Đứng đầu trong các nước nhập khẩu cà phê Việt Nam 4 tháng đầu năm 2008.
- Trong tháng 4/2008, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 77,61 nghìn tấn với trị giá 171,63 triệu USD, giảm 20,32% về lượng và giảm 21,14% về trị giá so với tháng 3/2008; giảm 40,07% về lượng và giảm 9,38% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

- Trong tháng 4/2008, Việt Nam đã xuất khẩu 1.085 tấn cà phê sang thị trường Ấn Độ, với trị giá đạt 2.267.944 USD. Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 5.290.734, với lượng xuất 2.684 tấn.

- 4 tháng đầu năm, VIệt Nam xuất 19.385 tấn cà phê các loại sang thị trường Anh, với trị giá 39.636.156 USD.

- Theo số liệu Hải quan, trong 10 ngày đầu tháng 5/2008, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 18,1 nghìn tấn với trị giá 39,88 triệu USD, giảm 35,47% về lượng và giảm 35,27% về trị giá so với cùng kỳ tháng trước, giảm 32,9% về lượng và giảm 33,94% về trị giá so với 10 ngày cuối tháng 4/2008.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường