Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản Vũng Tàu : 5 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt 11 triệu USD
07 | 06 | 2008
5 tháng đầu năm nay, Công ty cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh (BASEAFOOD) đã xuất khẩu được 4.500 tấn sản phẩm hải sản các loại, kim ngạch xuất khẩu 11 triệu USD, đạt 45% kế hoạch năm, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đạt được kết quả trên là do công ty chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất, tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho công nhân. Công ty đã tăng cường xúc tiến thương mại, mở ra nhiều thị trường mới. Đặc biệt, công ty đã ký hợp đồng xuất khẩu hàng khô cho Cộng hòa Liên bang Nga với sản lượng 150 tấn/tháng, trong đó có 50 tấn đóng gói nhỏ, trọng lượng 18g, 25g và 40g. Đây là đơn vị chế biến thủy sản đầu tiên của tỉnh sản xuất mặt hàng này nhằm tăng kim ngạch xuất khẩu.
Hiện nay, công ty đang tập trung nguồn vốn thu mua nguyên liệu, phấn đấu trong năm 2008 sẽ chế biến xuất khẩu 11.000 tấn sản phẩm hải sản các loại, kim ngạch xuất khẩu 25 triệu USD.
 Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường