Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Ngãi, tôm chết hàng loạt
01 | 06 | 2008
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi cho biết, trong những tháng đầu năm 2008, toàn tỉnh có 88,7 ha nuôi tôm chân trắng bị bệnh chết hàng loạt.
Tập trung nhiều nhất là ở vùng nuôi tôm trên cát thuộc xã Ðức Phong, Ðức Minh, Ðức Chánh (huyện Mộ Ðức), các hồ tôm chân trắng ở xã Phổ Khánh (huyện Ðức Phổ). Ngay trong tháng 4, 5 đã có hơn 41 ha tôm sú bị chết. Hầu hết số tôm sú bị bệnh chết đều thuộc vùng nuôi tôm ở huyện Bình Sơn và Sơn Tịnh.

Nguyên nhân chính làm tôm chân trắng và tôm sú bị chết là do người nuôi không tuân thủ quy trình kỹ thuật và lịch thời vụ thả tôm nuôi. Một số nông dân còn ham rẻ đã mua tôm giống kém chất lượng, chưa được kiểm dịch về nuôi (giống tôm bị bệnh đỏ thân). Ðồng thời việc xử lý nguồn nước thải, quản lý môi trường ao nuôi chưa đồng bộ và thiếu biện pháp thâm canh, chăm sóc tôm nuôi. Hiện nay cán bộ kỹ thuật của ngành đang hướng dẫn nông dân khắc phục dịch bệnh và tiếp tục chọn tôm giống tốt thả nuôi trên diện tích hồ tôm bị chết vừa qua...Nguồn: vietlinh.vn
Báo cáo phân tích thị trường