Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không bán được, nông dân đốt 200 tấn mía
11 | 07 | 2008
Ông Trần Công Hoán, Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa (Khánh Hoà) cho biết: Bà con nông dân xã Ninh Tân, huyện Ninh Hòa đã đốt hơn 200 tấn mía cây do không bán được.
Vụ mía 2007-2008, cả xã trồng 1.300 ha, đạt sản lượng khoảng 65.000 tấn mía cây, nhiều nhất từ trước đến nay. Theo phân vùng của tỉnh, Ninh Tân là vùng nguyên liệu mía của nhà máy đường Cam Ranh.

Nguyên nhân do mưa và khâu vận chuyển khó khăn, từ cuối tháng 4 nhà máy đường Cam Ranh không đủ nguyên liệu mía cho sản xuất, lượng mía về nhà máy thời gian này không đáp ứng công suất của nhà máy (công suất 6.000 tấn mía/ngày, nhưng chỉ đưa về nhà máy được trên dưới 4.000 tấn mía/ngày). Do vậy, nhà máy sản xuất cầm chừng, vận hành 3-4 ngày, nhà máy lại phải nghỉ 1 ngày.

Theo giải thích của ông Dương Công Tiễn, Giám đốc nhà máy đường Cam Ranh, việc sản xuất cầm chừng đã khiến cho nhà máy lỗ nặng và phải đi đến quyết định ngừng sản xuất.

Khi nhà máy ngừng hoạt động, huyện Ninh Hòa còn khoảng 6.000 tấn mía, riêng xã Ninh Tân còn tới hơn 200 tấn mía. Huyện yêu cầu nhà máy đường Ninh Hòa mua hỗ trợ, nhưng xã Ninh Tân không thuộc vùng nguyên liệu mía của nhà máy, chỉ hỗ trợ một tiền vận chuyển (40.000 đồng/tấn mía). Điều này đã khiến cho người trồng mía lỗ nặng. Nhiều gia đình đã phải “bán tống bán tháo” cho tư thương để vớt vát lại một phần vốn. Rất nhiều hộ tiền bán không đủ vốn so với công chặt nên nhiều nơi đành phải đốt mía để kịp lấy đất làm vụ sau.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường