Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc: Kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
29 | 07 | 2008
Tại hội nghị ngày 25/7, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã coi nhiệm vụ duy trì kinh tế ổn định, phát triển tương đối nhanh và kiểm soát vật giá là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác kinh tế của nước này từ nay đến hết năm 2008.
Đối mặt với tình hình lạm phát có xu hướng lan rộng trên toàn cầu hiện nay, Hội nghị Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này nhấn mạnh cần tăng cường và cải thiện điều tiết vĩ mô, duy trì tính liên tục, tính ổn định của chính sách kinh tế vĩ mô, ưu tiên kiềm chế vật giá tăng cao.

Hội nghị khẳng định trong thời gian tới Trung Quốc cần tiếp tục cải cách mở cửa, tập trung thúc đẩy điều chỉnh kết cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển kinh tế, thực hiện tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, chú trọng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển nhanh và toàn diện.

Hội nghị cho rằng về tổng thể, những nhân tố bất lợi của tình hình kinh tế quốc tế hiện nay và thiên tai nghiêm trọng xảy ra tại Trung Quốc vừa qua cũng không thể làm thay đổi được xu thế phát triển cơ bản của nền kinh tế Trung Quốc. Hiện nay, kinh tế Trung Quốc tiếp tục phát triển theo phương hướng đã dự kiến.


Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường