Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tập trung đẩy mạnh cổ phần hóa các DNNN
01 | 09 | 2008
Tám tháng đầu năm 2008, các Bộ, địa phương, tập đoàn, Tổng Công ty (TCT) Nhà nước tiếp tục hoàn thành các phương án bán cổ phần được phê duyệt trong năm 2007 nhưng mới chỉ sắp xếp được thêm 80 DN và bộ phận DN, đạt 15% kế hoạch năm, trong đó cổ phần hóa 43 DN

Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp (BCĐ ĐMPTDN) về công tác 8 tháng đầu năm và chương trình, kế hoạch 4 tháng cuối năm 2008, chiều 29/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đồng thời là Trưởng ban BCĐ ĐMPTDN yêu cầu, trong thời gian tới BCĐ ĐMPTDN cần tiếp tục tập trung chỉ đạo cổ phần hóa các doanh nghiệp (DN); tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động của các DN đã được cổ phần hóa; đồng thời quan tâm tới việc kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các bộ, ngành kiểm soát việc sắp xếp và đổi mới DN.

8 tháng đầu năm 2008, BCĐ ĐMPTDN đã tập trung vào việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về sắp xếp, cổ phần hóa DNNN được ban hành trong năm 2007; việc sắp xếp, đổi mới DNNN theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ ĐMPTDN Phạm Viết Muôn cho biết, 8 tháng đầu năm 2008, các Bộ, địa phương, tập đoàn, Tổng Công ty (TCT) Nhà nước tiếp tục hoàn thành các phương án bán cổ phần được phê duyệt trong năm 2007 nhưng mới chỉ sắp xếp được thêm 80 DN và bộ phận DN, đạt 15% kế hoạch năm, trong đó cổ phần hóa 43 DN. Những thành phố lớn phải sắp xếp nhiều DN như Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh lại thực hiện chậm (Hà Nội sắp xếp được 2/20 DN, TP.Hồ Chí Minh 1/41 DN). Hiện nay, có khá nhiều DN đang triển khai các bước cổ phần hóa, trong đó có các TCT như: Hàng không, Thiết bị y tế, Xây dựng công trình giao thông 4, Xây dựng công trình giao thông 6, Thăng Long, Cơ khí xây dựng, Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, Mía đường II...

Phó Trưởng BCĐ ĐMPTDN Phạm Viết Muôn cho rằng, nếu tháo gỡ vướng mắc trong khâu xác định giá trị lợi thế địa lý thì trong năm 2008 có khả năng cổ phần hóa được 8 TCT.

Một trong những tồn tại trong quá trình cổ phần hóa cần sớm được giải quyết theo BCĐ ĐMPTDN là quy định về tỷ lệ bán cổ phần lần đầu đấu giá cho các nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư khác không thấp hơn 25% vốn điều lệ. Ngoài ra còn giới hạn bán cho nhà đầu chiến lược thấp hơn 50% số này. Quy định này nhằm mở rộng việc thu hút cổ đông bên ngoài, phù hợp khi thị trường chứng khoán sôi động. Tuy nhiên, lại khá cứng và làm giảm sự linh hoạt trong xây dựng và thực hiện cơ cấu bán cổ phần lần đầu.

Về những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, BCĐ cần hoàn thiện cơ chế chính sách, tập trung thúc đẩy quá trình cổ phần hóa DN, nghiên cứu các mô hình mới. "BCĐ ĐMPTDN không chỉ thực hiện sắp xếp và đổi mới các DNNN mà còn phải sắp xếp lại và đổi mới các đơn vị sự nghiệp như các Viện Khoa học...", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị, cần ưu tiên tổng kết mô hình tập đoàn và đánh giá lại tài sản cũng như tăng cường năng lực quản lý chỉ đạo của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước; đẩy mạnh chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên; tăng cường quản lý nguồn tài chính một cách có hiệu quả ở những DN sau khi đã cổ phần hóa. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, cần chú ý và quan tâm tới công tác Đảng, đoàn thể và người lao động kể cả ở DNNN, DNTN, DN có vốn đầu tư nước ngoài...Nguồn: Doanhnghiep24g.vn
Báo cáo phân tích thị trường