Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo “Thương mại nông sản Việt Nam sau 02 năm gia nhập WTO”
02 | 10 | 2008
Việt Nam đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO được gần hai năm. Bên cạnh những tác động về đầu tư, lao động, khoa học công nghệ, v.v… thì những tác động tới lĩnh vực thương mại thường được quan tâm đầu tiên bởi khả năng tác động trực tiếp và nhanh của các chính sách thương mại, đặc biệt là thuế quan tới thực tiễn của lĩnh vực này.
Gia nhập WTO được kỳ vọng sẽ giúp mở rộng thị trường và gia tăng giá trị (khối lượng, kim ngạch) xuất khẩu cho hàng hóa của Việt Nam do không còn bị phân biệt đối xử tại thị trường các nước thành viên khác của WTO. Mặt khác, thị trường trong nước của Việt Nam cũng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh của hàng hóa và dịch vụ từ các nước thành viên khác của WTO do Việt Nam phải thực hiện các cam kết về dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan theo lộ trình.

Tác động của việc gia nhập WTO tới tình hình xuất khẩu của các loại hàng hóa khác nhau của Việt Nam là khác nhau, theo ngành hàng và theo thị trường. Tương tự, tác động của việc dỡ bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan với việc nhập khẩu các loại hàng hóa cũng khác nhau, theo ngành hàng và theo thị trường.

Vậy thực tế thương mại nông sản của Việt Nam trong gần 02 năm sau khi gia nhập WTO đã diễn ra như thế nào, theo ngành hàng và theo thị trường? Việc thực hiện các cam kết gia nhập WTO liệu có ảnh hưởng gì tới thương mại nông sản của Việt Nam hay không? Ảnh hưởng của thực hiện cam kết gia nhập WTO tới thương mại nông sản cần được lý giải như thế nào trong mối liên hệ với các hiệp định thương mại khác mà Việt Nam có tham gia (CEPT, ACFTA)? v.v…

Báo cáo “Thương mại nông sản Việt Nam sau 02 năm gia nhập WTO” sẽ giúp các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trả lời những câu hỏi trên.Những ưu điểm nổi bật của báo cáo:

• Số liệu cập nhật từ những nguồn tin cậy: Số liệu thương mại nông sản Việt Nam và thế giới theo HS code của GTIS và Tổng cục Hải quan Việt Nam.

• Phân tích chi tiết về phạm vi và cơ cấu thị trường cho các ngành hàng nông sản xuất-nhập khẩu chính.

• Dự báo về tình hình xuất-nhập khẩu một số mặt hàng nông sản và vật tư, nguyên liệu đầu vào của Việt Nam trong thời gian tới.Xem thông tin chi tiết tại đây:Trung tâm Thông tin PTNNNT - Agroinfo
Báo cáo phân tích thị trường