Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng đường Braxin niên vụ 2008/09 sẽ tăng 64 triệu tấn
22 | 10 | 2008
Sản lượng mía của Braxin trong niên vụ 2008/09 dự báo sẽ đạt khoảng 555 triệu tấn, tăng 64 triệu tấn so với niên vụ trước, và gần 60% sản lượng mía sẽ được dành cho sản xuất ethanol.

Diện tích mía của Braxin được ước tính tăng 6,5 triệu tấn so với niên vụ 2007/08.
Sản lượng đường niên vụ 2008/09 của Braxin ước tính sẽ đạt 32,45 triệu tấn quy thô, tương đương với mức 32,1 triệu tấn của niên vụ trước, với khối lượng xuất khẩu dự báo sẽ đạt 20 triệu tấn.

Sẽ có khoảng 330 triệu tấn mía sẽ được dùng cho việc sản xuất ethanol và 225 triệu tấn sẽ dành cho sản xuất đường.

Braxin tăng lượng mía cho sản xuất ethanol do nhu cầu trong nước đang tăng mạnh và giá đường không mấy hấp dẫn. Tổng sản lượng ethanol niên vụ 2008/09 của Braxin ước tính sẽ đạt 26,85 tỷ lít, tăng 4,46 tỷ lít so với niên vụ trước. Khối lượng ethanol xuất khẩu niên vụ 2008/09 được dự báo sẽ đạt 4,8 tỷ lít, tăng 1,17% so với niên vụ 2007/08, trong đó sẽ có khoảng 3 tỷ lít được xuất khẩu tới Mỹ.Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường