Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hạn ngạch nhập khẩu thịt vào Nga năm 2009: giảm nhập gia cầm, tăng nhập thịt lợn
18 | 12 | 2008
Theo thông tin từ chính phủ Nga công bố trên trang Web, Nga sẽ giảm 24% khối lượng hạn ngạch nhập khẩu gia cầm trong năm 2009, nhằm hỗ trợ tăng trưởng của ngành chăn nuôi gia cầm trong nước.

Hạn ngạch nhập khẩu gia cầm của Nga sẽ giảm xuống 952.000 tấn kể từ ngày 1/1, thấp hơn mức 1,252 triệu tấn đặt ra trước đây. Nước cung cấp gia cầm lớn nhất cho Nga, Mỹ, sẽ phải giảm thị phần ở đây xuống 750.000 tấn, so với 931.500 tấn trước đây.

Hồi tháng 10, Bộ Nông nghiệp Nga đã đề nghị giảm 1/4 hạn ngạch nhập khẩu gia cầm, đúng bằng sản lượng gia cầm của nước này dự kiến sẽ tăng thêm trong năm nay.

Trái lại, chính phủ Nga sẽ tăng hạn ngạch nhập khẩu thịt lợn lên 531.900 tấn, so với 502.000 tấn trước đây. Phần của Mỹ trong hạn ngạch nhập khẩu thịt lợn vào Nga sẽ tăng từ 50.700 tấn lên 100.000 tấn, song của các nước khác sẽ giảm xuống.

Thuế nhập khẩu thịt gia cầm trong hạn ngạch vẫn được chính phủ Nga áp dụng ở mức 25% giá trị, song không dưới mức 0,2 Euro (0,265 USD)/kg.

Song thuế nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ tăng lên 95% trị giá đăng ký ở Hải quan, song không vượt quá 0,8 Euro/kg, so với mức 40% và không dưới 0,20 Euro/kg như trước đây.

Với thịt lợn, thuế nhập khẩu trong hạn ngạch vẫn ở mức 15% trị giá song không dưới 0,25 Euro (0,265 USD)/kg. Nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ chịu thuế 75% giá trị và không dưới 1,5 Euro, so với 40% và không dưới 0,55 Euro/kg theo quy định trước đây.

Để chính sách này có hiệu lực, thông tin này phải được công bố ở công báo của chính phủ, thường đăng trên Website hàng ngày của chính phủ.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường