Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu điều Ấn Độ tháng 4-11/08 tăng 40%
06 | 01 | 2009
Trị giá xuất khẩu hạt điều của Ấn Độ tăng 40,2% đạt mức 20.061,9 triệu Rupi trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 11/2008, mặc dù khối lượng giảm nhẹ.

Tính theo USD, doanh thu từ xuất khẩu điều đạt 465,96 triệu USD. Giá điều xuất khẩu đã tăng lên 275,75 Rupi/kg so mới 192,04 Rupi/kg cùng kỳ năm ngoái.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu trong khoảng thời gian đó đã giảm 2,3% ở mức 76.571 tấn.

Nhập khẩu hạt điều nguyên liệu tăng 8,4% lên mức 490.952 tấn trong giai đoạn này. Giá trị hạt điều nhập khẩu tăng 86,1% lên mức 20.089 triệu Rupi.

Tính theo đồng USD, giá trị điều nhập khẩu tăng 70,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 472,19 triệu USD. Như vậy, giá điều nhập khẩu đã tăng lên 42,56 Rupi/kg so với mức giá cũ là 24,79 Rupi/kg.Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường