Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội thảo Phát triển thị trường bảo hiểm nông nghiệp Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm thế giới
08 | 01 | 2009
Hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển thị trường tài chính nông thôn, hỗ trợ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam, Hội thảo sẽ là nơi trao đổi thông tin giữa các các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước với các cơ quan chức năng hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn chính sách và phát triển cộng đồng.
Tại Hội thảo này, có sự tham gia của đại diện của công ty kinh doanh bảo hiểm của Hoa Kỳ, Công ty đánh giá rủi ro nông nghiệp quốc tế, sẽ giúp mang đến những thông tin hữu ích cho các nhà quản lý của các ngân hàng, các doanh nghiệp kinh doanh đã, đang và sẽ kinh doanh dịch vụ bảo hiểm vi mô của Việt Nam.

Thời gian: Từ 8h15 đến 16h30, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Địa điểm: Hội trường Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT, tầng 2, số 6 Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý Đại biểu tới dự và trao đổi ý kiến tại Hội thảo.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường